Zarząd

Zarząd
Filip Chrzanowski
Prezes
Marcin Budzyński
Wiceprezes
Michał Grubczak
Skarbnik
Komisja Rewizyjna
Szymon Przybylski
Przewodniczący
Adrian Łosoś
Członek